کتاب هفته ۲۹

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب هفته شماره ۲۹
جلد کتاب هفته شماره ۲۹
پشت جلد کتاب هفته شماره ۲۹
پشت جلد کتاب هفته شماره ۲۹
کتاب هفته شماره ۲۹ صفحه ۵ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۹ صفحه ۵ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۹ صفحه ۶ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۹ صفحه ۶ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۹ صفحه ۷
کتاب هفته شماره ۲۹ صفحه ۷ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۹ صفحه ۸
کتاب هفته شماره ۲۹ صفحه ۸ (فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۲۹

۹ اردیبهشت ۱۳۴۱

در این شماره:

داستان‌ها

  • جف سیاهه . . . . نوشتهٔ تئودور درایزر . . . ترجمه پرویز داریوش . . . . در صفحهٔ ۹
  • آن زن . . . . نوشته ایرج قریب . . . . ۴۳
  • جانور . . . . نوشته آندره دوریشو . . . ترجمه دکتر یحیی مروستی . . . . ۷۵
  • بوی موم . . . . نوشته بانابی کنراد . . . ترجمه مسعود رضوی . . . . ۸۹
  • اسیر . . . . نوشته پیر آندللو . . . . ترجمه پ. بهارلو . . . . ۹۹
  • شاهین سیاه . . . . نوشته داشیل هامت . . . ترجمه ضمیر . . . . ۱۱۶


دانش و زندگی


تاریخ


اقتصاد و انسان


علوم اجتماعی


داستان‌های کهن ایرانی


ادبیات و هنر


کتاب شعر


کتاب کوچه

  • فولکور . . . . با همکاری علی بلوکباشی . . . . ۱۹۰


در جهان اندیشه و هنر

سرگرمی‌ها

  • شطرنج . . . . با همکاری رضا جمالیان . . . . ۲۰۴
  • بریج . . . . نوشته مهندس مهدی شریفی . . . . ۲۰۹


جامانده از فهرست:
کتاب هفته
زیر نظر دکتر محسن هشترودی و شورای نویسندگان
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات کیهان
تهران، خیابان فردوسی، تلفن‌های ۳۱۵۶۱ تا ۳۱۵۶۵
روزهای یکشنبه منتشر می‌شود