کتاب هفته ۲۹

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو


 جلد کتاب هفته شماره ۲۹
جلد کتاب هفته شماره ۲۹
 پشت جلد کتاب هفته شماره ۲۹
پشت جلد کتاب هفته شماره ۲۹
 کتاب هفته شماره ۲۹ صفحه ۵ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۹ صفحه ۵ (فهرست)
 کتاب هفته شماره ۲۹ صفحه ۶ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۹ صفحه ۶ (فهرست)
 کتاب هفته شماره ۲۹ صفحه ۷
کتاب هفته شماره ۲۹ صفحه ۷ (فهرست)
 کتاب هفته شماره ۲۹ صفحه ۸
کتاب هفته شماره ۲۹ صفحه ۸ (فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۲۹

۹ اردیبهشت ۱۳۴۱

محتویات

در این شماره:

داستان‌ها

  • جف سیاهه . . . . نوشتهٔ تئودور درایزر . . . ترجمه پرویز داریوش . . . . در صفحهٔ ۹
  • آن زن . . . . نوشته ایرج قریب . . . . ۴۳
  • جانور . . . . نوشته آندره دوریشو . . . ترجمه دکتر یحیی مروستی . . . . ۷۵
  • بوی موم . . . . نوشته بانابی کنراد . . . ترجمه مسعود رضوی . . . . ۸۹
  • اسیر . . . . نوشته پیر آندللو . . . . ترجمه پ. بهارلو . . . . ۹۹
  • شاهین سیاه . . . . نوشته داشیل هامت . . . ترجمه ضمیر . . . . ۱۱۶


دانش و زندگی


تاریخ


اقتصاد و انسان


علوم اجتماعی


داستان‌های کهن ایرانی


ادبیات و هنر


کتاب شعر


کتاب کوچه

  • فولکور . . . . با همکاری علی بلوکباشی . . . . ۱۹۰


در جهان اندیشه و هنر

سرگرمی‌ها

  • شطرنج . . . . با همکاری رضا جمالیان . . . . ۲۰۴
  • بریج . . . . نوشته مهندس مهدی شریفی . . . . ۲۰۹


جامانده از فهرست:
کتاب هفته
زیر نظر دکتر محسن هشترودی و شورای نویسندگان
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات کیهان
تهران، خیابان فردوسی، تلفن‌های ۳۱۵۶۱ تا ۳۱۵۶۵
روزهای یکشنبه منتشر می‌شود
ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار