بیهودگی

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کتاب هفته شماره ۲۹ صفحه ۱۸۶
کتاب هفته شماره ۲۹ صفحه ۱۸۶
کتاب هفته شماره ۲۹ صفحه ۱۸۷
کتاب هفته شماره ۲۹ صفحه ۱۸۷


در من

- یا در تو -
توان روئیدن هست

در من

- یا در تو -
توان تابیدن هست

اما...

با یک شکوفه - باغ - بهاران نمی‌شود

با یک ستاره -شهر- چراغان نمی‌شود

***

این باغ؛

محروم از نوازش انگشت بادها

بیگانه با طراوت باران آشنا

چشم انتظار معجزه‌ای هم نیست

در من

- یا در تو -
توان روئیدن هست

اما...

با یک شکوفه - باغ - بهاران نمی‌شود.

***

این شهر؛

خاموش دیرسالهٔ جادوی پایدار

تاریک بی‌دریچهٔ شب‌های ماندگار

چشم انتظار معجزه‌ای هم نیست

در من

- یا در تو -
توان تابیدن هست

اما...

با یک ستاره - شهر - چراغان نمی‌شود.

محمد زهری
۱۷ فروردین ماه ۱۳۴۱