کتاب هفته ۲۸

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو


 جلد کتاب هفته شماره ۲۸
جلد کتاب هفته شماره ۲۸
 پشت جلد کتاب هفته شماره ۲۸
پشت جلد کتاب هفته شماره ۲۸
 کتاب هفته شماره ۲۸ صفحه ۵ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۸ صفحه ۵ (فهرست)
 کتاب هفته شماره ۲۸ صفحه ۶ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۸ صفحه ۶ (فهرست)
 کتاب هفته شماره ۲۸ صفحه ۷ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۸ صفحه ۷ (فهرست)
 کتاب هفته شماره ۲۸ صفحه ۸ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۸ صفحه ۸ (فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۲۸

۲ اردیبهشت ۱۳۴۱

محتویات

در این شماره:

داستان‌ها

نوشتهٔ ریچارد ناش - ترجمهٔ حمید
نوشته فریدون هویدا (به زبان فرانسه) - ترجمهٔ جلال مقدم
نوشته ب. مقدم
نوشته داشیل هامت - ترجمهٔ ضمیر


دانش

نوشته پرفسور مچنیک - ترجمه عبدالـله توکل
نوشته چست‌نف - ترجمه صمد خیرخواه


تاریخ

نوشته ویلیام شایرر - ترجمه کاوه دهگان
از پرویز داریوش


اقتصاد و انسان

از دکتر عبدالرحیم احمدی


علوم اجتماعی و هنری

از دکتر شاپور راسخ


مباحث هنری

از ایرج پزشک‌نیا
تهیه و تنظیم همایون نوراحمر


شعر

حشمت جزنی
خواجه عبدالـله انصاری


داستان کهن ایرانی

از محمدجعفر محجوب


کتاب کوچه

با همکاری علی بلوکباشی


در جهان اندیشه و هنر

نوشته الکساندر دوما (پدر) - ترجمه محمد آسیم
نوشته تی‌یر چادویک


سرگرمی‌ها

با همکاری رضا جمالیان


جامانده از فهرست
کتاب هفته
زیر نظر دکتر محسن هشترودی و شورای نویسندگان
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات کیهان
تهران، خیابان فردوسی، تلفن‌های ۳۱۵۶۱ تا ۳۱۵۶۵
روزهای یکشنبه منتشر می‌شود
ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار