کتاب هفته ۲۸

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب هفته شماره ۲۸
جلد کتاب هفته شماره ۲۸
پشت جلد کتاب هفته شماره ۲۸
پشت جلد کتاب هفته شماره ۲۸
کتاب هفته شماره ۲۸ صفحه ۵ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۸ صفحه ۵ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۸ صفحه ۶ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۸ صفحه ۶ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۸ صفحه ۷ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۸ صفحه ۷ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۸ صفحه ۸ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۸ صفحه ۸ (فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۲۸

۲ اردیبهشت ۱۳۴۱

در این شماره:

داستان‌ها

نوشتهٔ ریچارد ناش - ترجمهٔ حمید
نوشته فریدون هویدا (به زبان فرانسه) - ترجمهٔ جلال مقدم
نوشته ب. مقدم
نوشته داشیل هامت - ترجمهٔ ضمیر


دانش

نوشته پرفسور مچنیک - ترجمه عبدالـله توکل
نوشته چست‌نف - ترجمه صمد خیرخواه


تاریخ

نوشته ویلیام شایرر - ترجمه کاوه دهگان
از پرویز داریوش


اقتصاد و انسان

از دکتر عبدالرحیم احمدی


علوم اجتماعی و هنری

از دکتر شاپور راسخ


مباحث هنری

از ایرج پزشک‌نیا
تهیه و تنظیم همایون نوراحمر


شعر

حشمت جزنی
خواجه عبدالـله انصاری


داستان کهن ایرانی

از محمدجعفر محجوب


کتاب کوچه

با همکاری علی بلوکباشی


در جهان اندیشه و هنر

نوشته الکساندر دوما (پدر) - ترجمه محمد آسیم
نوشته تی‌یر چادویک


سرگرمی‌ها

با همکاری رضا جمالیان


جامانده از فهرست
کتاب هفته
زیر نظر دکتر محسن هشترودی و شورای نویسندگان
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات کیهان
تهران، خیابان فردوسی، تلفن‌های ۳۱۵۶۱ تا ۳۱۵۶۵
روزهای یکشنبه منتشر می‌شود