کتاب هفته ۲۲

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب هفته شماره ۲۲
جلد کتاب هفته شماره ۲۲
پشت جلد کتاب هفته شماره ۲۲
پشت جلد کتاب هفته شماره ۲۲
کتاب هفته شماره ۲۲ صفحه ۵ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۲ صفحه ۵ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۲ صفحه ۶ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۲ صفحه ۶ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۲ صفحه ۷ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۲ صفحه ۷ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۲ صفحه ۸ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۲ صفحه ۸ (فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۲۲

۲۰ اسفند ۱۳۴۰

در این شماره:

داستان‌ها

اثر ریونوسوکه آکوتاگاوا - ترجمهٔ احمد شاملو
اثر او هنری - ترجمهٔ محمد آسیم
اثر آنتوان چخوف - ترجمهٔ: همایون نوراحمر
اثر: سودارشان - ترجمهٔ: علیقلی کاتبی
اثر: داشیل هامت - ترجمهٔ ضمیر


دانش و بینش

از: چست‌نف - ترجمهٔ: صمد خیرخواه
ترجمهٔ محمود عبدلی


اندیشه‌ها و هنرها

از: کی‌تافوده‌با - ترجمهٔ: دکتر جواد محیی
از: سامرست موآم - ترجمهٔ کاوه دهگان


شعر

  • گل نی منوچهر شیبانی . . . . ۱۶۱


جامانده از فهرستکتاب هفته
زیر نظر دکتر محسن هشترودی و شورای نویسندگان
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات کیهان
تهران، خیابان فردوسی، تلفن‌های ۳۱۵۶۱ تا ۳۱۵۶۵
روزهای یکشنبه منتشر می‌شود