کتاب هفته ۲۲

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو


 جلد کتاب هفته شماره ۲۲
جلد کتاب هفته شماره ۲۲
 پشت جلد کتاب هفته شماره ۲۲
پشت جلد کتاب هفته شماره ۲۲
 کتاب هفته شماره ۲۲ صفحه ۵ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۲ صفحه ۵ (فهرست)
 کتاب هفته شماره ۲۲ صفحه ۶ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۲ صفحه ۶ (فهرست)
 کتاب هفته شماره ۲۲ صفحه ۷ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۲ صفحه ۷ (فهرست)
 کتاب هفته شماره ۲۲ صفحه ۸ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۲ صفحه ۸ (فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۲۲

۲۰ اسفند ۱۳۴۰

محتویات

در این شماره:

داستان‌ها

اثر ریونوسوکه آکوتاگاوا - ترجمهٔ احمد شاملو
اثر او هنری - ترجمهٔ محمد آسیم
اثر آنتوان چخوف - ترجمهٔ: همایون نوراحمر
اثر: سودارشان - ترجمهٔ: علیقلی کاتبی
اثر: داشیل هامت - ترجمهٔ ضمیر


دانش و بینش

از: چست‌نف - ترجمهٔ: صمد خیرخواه
ترجمهٔ محمود عبدلی


اندیشه‌ها و هنرها

از: کی‌تافوده‌با - ترجمهٔ: دکتر جواد محیی
از: سامرست موآم - ترجمهٔ کاوه دهگان


شعر

  • گل نی منوچهر شیبانی . . . . ۱۶۱


جامانده از فهرستکتاب هفته
زیر نظر دکتر محسن هشترودی و شورای نویسندگان
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات کیهان
تهران، خیابان فردوسی، تلفن‌های ۳۱۵۶۱ تا ۳۱۵۶۵
روزهای یکشنبه منتشر می‌شود
ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار