شعری از خیمه‌نز شاعر اسپانیولی

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کتاب هفته شماره ۲۲ صفحه ۱۶۸
کتاب هفته شماره ۲۲ صفحه ۱۶۸


خوآن رامون خیمه‌نز شاعر غزلسرای اسپانیائی که اکنون نزدیک به شش سال از درگذشت وی می‌گذرد، از سیماهای درخشان ادبیات جهانی است... خیمه‌نز زندگی خود را سراسر وقف شعر و شاعری کرد و در تمامی عمر خویش هیچگاه روی شادی و شادکامی ندید، چندان که به سال ۱۹۵۶ هنگامی خبر دریافت جایزهٔ «نوبل» بدو رسید که زن محبوبش سنوبیا کام‌پروبی در حال احتضار بود...

هیچ یک از شاعران اسپانیا، در زمان حیات خویش، مانند خیمه‌نز در معاصرین خود نفوذ نداشته است.

حسین قیاد


دیگرباره به هیأت نسیمی زاده خواهم شد

و ترا ای زن، همچنان دوست خواهم داشت.


دیگرباره به هیأت موجی زاده خواهم شد.

و ترا ای زن، همچنان دوست خواهم داشت.


دیگرباره به هیأت آتشی زاده خواهم شد.

و ترا ای زن، همچنان دوست خواهم داشت.


دیگرباره به هیأت سنگی زاده خواهم شد.

و ترا ای زن، همچنان دوست خواهم داشت.


دیگرباره به هیأت مردی زاده خواهم شد.

و ترا ای زن، همچنان دوست خواهم داشت.