بندر ترکمن

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۱ صفحه ۲۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۱ صفحه ۲۳


اندوهِ پس نشستنِ دریا

در چشم‌های گودِ مورّب

که گوئی

هماره افق را می‌کاوند

حتی آن دَم

که رویاروی
در چشمانت می‌نگرند.


هجوم رنج و

غرورِ هرگز واپس ننشستن. -

این حکایتی کهن است

که دیدگانِ ترکمنی

به‌ کم سخنی

اندکی از آن را باز می‌گویند.


یحیی هاشمی