کتاب‌های تازه ۱۷

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۴۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۴۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۴۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱۴۵


فاشیسم چیه، پرنده‌س یا لک‌لک؟

نوشته: ییلماز گونی - نقاشی‌ها: هاصلت سوی‌دوز

برگردان: ایرج نوبخت

انتشارت یاشار

بها ۴۵ ریال

«فاشیسم چیه...» کتابی‌ است برای کودکان و برخی‌ از کلانسالان دربرگیرنده دوازده داستان کوتاه نوشته ییلماز گونی نویسنده ترک که آن‌ها را در سال ۱۹۷۸ در زندان سیاسی برای پسرش نوشته است.
نویسنده با آن که در اصل هنرپیشه و کارگردان سینمای ترکیه است و این قصه‌ها نخستین تجربهٔ او در داستان‌نویسی است امّا به‌دلیل انتخاب موضوع‌های ظاهراً ساده و بهره‌گیری از مفاهیم آن‌ها به‌منظور بیان و پرداخت هنرمندانه مسائل اجتماعی و سیاسی چون انقلاب و فاشیسم و ارتجاع، برای کودکان، می‌‌توان او را در شمار نویسندگان آگاه و چیره‌دست داستان برای کودکان دانست. برگردان روان قصه‌ها به‌زبان فارسی از ایرج نو‌بخت است با کاستی‌هائی‌ که می‌‌توان از آن‌ها چشم پوشید.


در‌آمدی به‌نخستین مجلد «سرمایه» مارکس

نوشته: ارنست مندل

برگردان: بابک احمدی

انتشارت مازیار - بها: ۸۰ ریال

این کتاب مقدمه‌ئی است که ارنست مندل نظریه‌پرداز نامدار اقتصاد مارکسیستی معاصر بر چاپ جدید نخستین مجلد «سرمایه» کارل مارکس نگاشته است. برای آگاهی‌ بیش‌تر باید اشاره کرد ترجمهٔ جدید که به‌زبان انگلیسی است، توسط بن فوکس انجام یافته و انتشارت پنگوئن با همکاری مجله چپ جدید آن را در سال ۱۹۷۶ نشر داده است.
ارنست مندل که صرفنظر از گرایش ویژه‌اش در جنبش تروتسکیسم از ناقدان معتبر آثار مارکس به‌شمار می‌‌آید در این دیباچه طی‌ یازده عنوان به‌نقد علمی‌ و بازنگری نظریات مارکس در «سرمایه» پرداخته و زمینه علمی‌ روشنگرانه‌ئی برای شناخت هرچه بیش‌تر قلمرو مفاهیم بزرگ‌ترین اثر علمی‌ تاریخ انسان فراهم آورده است.


«شناخت» یا فلسفه به‌زبان ساده، برای نوجوانان

نویسنده ؟

برگردان: مازیاری

انتشارت ارمغان - بها: ۳۰ ریال

هم‌چنان که از نام کتاب بر‌می‌‌آید محتوای آن بحثی‌ است رسا و گویا در زمینه «شناخت» به‌عنوان اساسی‌‌ترین مبحث فلسفه نوین، برای نوجوانان. سادگی‌ و روانی‌ زبان و بیان و شیوهٔ استدلال و بهره‌گیری از شواهد و نمونه‌های علمی‌ئی‌ که فهم موضوع را برای نوجوانان آسان می‌سازد، از امتیازت این متن است. و این پرسش می‌‌ماند که مترجم که این چنین با چیره‌دستی‌ و امانت‌داری از عهده برگردان متن برآمد، چرا از ذکر نام نویسنده! غفلت کرده و در واقع از خود «شناختی‌ دیگر» به‌دست داده است!


جنگ‌های انقلابی چین

ژنرال چوته - نی‌جونگ چن - هیائو‌هوا

برگردان: نوذر

انتشارت ارمغان - بها: ۳۵ ریال

کتاب دربرگیرنده برگردان سه مقاله نوشته سه تن‌ از رهبران نظامی و سیاسی جمهوری توده‌ئی چین پس از پیروزی مبارزات سی‌ ساله خلق چین علیه دارودستهٔ ارتجاعی چیانکایچک است. ترجمه متن مقاله‌ها در سال ۱۳۳۱ برابر ۱۹۵۳ یعنی‌ دو سال پس از استقلال آن کشور انجام گرفته است و به‌نحوی عبرت‌انگیز برداشت‌های رهبران آن زمان چین را نسبت به‌مارکسیسم لنینیسم و امپریالیسم آمریکا بیان می‌‌کند. سودی که تجدید چاپ و نشر ترجمهٔ این مقاله امروزه برای خواننده فارسی دارد، این است که می‌‌تواند از آن‌ها به‌عنوان مبنائی برای داوری و سنجش دگرگونی حیرت‌آور تاریخ معاصر چین، به‌ویژه پس از درگذشت مائو‌تسه‌تونگ بهره گیرد. نیز باید افزود که به‌سبب کهنگی شیوهٔ بیان ترجمه، در متن با واژه‌هائی‌ چون قیادت و بحر زخار و... روبرو می‌‌شویم که این زمان به‌ترجمهٔ دیگری به‌زبان فارسی نیازمند است.


چگونه مبارزه مسلحانه توده‌ئی می‌‌شود

نوشته: بیژن جزنی

انتشارت مازیار - بها: ۶۵ ریال

چاپ جدید متن کامل و پیراسته «چگونه مبارزهٔ مسلحانه توده‌ئی می‌‌شود» نوشته آموزندهٔ فدائی شهید بیژن جزنی، پاسخی بر ضرورت و کوشش باارزشی است که انتشارت مازیار در تدوین و نشر مجموعهٔ آثار تئوریک مربوط به‌جنبش انقلابی و مسلحانه خلق ایران انجام داده است. آن هم در شرایطی که تحلیل و بازنگری و ارزیابی این آثار می‌‌تواند به‌عنوان بخشی از تئوری انقلابی، نتایج عملکرد آن در روند عملی‌ جنبش، عیار‌سنجی شده، در تصحیح احتمالی‌ و ترسیم خطوط استراتژی و تاکتیک جنبش انقلابی مؤثر افتد.
کتاب دربرگیرندهٔ هفت فصل، تحلیل و شناخت پروسهٔ مبارزهٔ مسلحانه از مرحلهٔ پیشاهنگ و وظایف آن تا مرحلهٔ استقرار حاکمیت خلق است. باید به‌تأکید اشاره کرد که شهید بیژن جزنی این تحلیل تئوریک را در سال ۱۳۵۲ در زندان آن رژیم خون‌آشام تدوین کرده است.