کتاب هفته ۲۶

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب هفته شماره ۲۶
جلد کتاب هفته شماره ۲۶
پشت جلد کتاب هفته شماره ۲۶
پشت جلد کتاب هفته شماره ۲۶
کتاب هفته شماره ۲۶ صفحه ۵ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۶ صفحه ۵ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۶ صفحه ۶ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۶ صفحه ۶ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۶ صفحه ۷ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۶ صفحه ۷ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۶ صفحه ۸ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۶ صفحه ۸ (فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۲۶

۱۹ فروردین ۱۳۴۱

در این شماره:

داستان‌ها

نوشته تنسی ویلیامز - ترجمهٔ س - اوصیا
نوشته او. هنری - ترجمهٔ م. محرر خمامی
نوشته دکتر غلامحسین ساعدی (گوهرمراد)
نوشته هربرت مالشا - ترجمهٔ چینی
نوشته داشیل هامت - ترجمهٔ ضمیر


دانش و بینش

نوشته چست‌نف - ترجمهٔ صمد خیرخواه
ترجمهٔ مهندس کاظم انصاری
ترجمهٔ محمود عبدلی
ترجمهٔ مهندس کاظم انصاری
از والت دیسنی
از مجله پاجنت


ادبیات و هنر

تهیه و تنظیم همایون نوراحمر
نوشتهٔ سامرست موآم - ترجمهٔ کاوه دهگان
دکتر محمدجعفر محجوب


تحقیق و تتبع

پرویز داریوش


سرگرمی‌ها

با همکاری رضا جمالیان


کتاب کوچه

با همکاری علی بلوکباشی


جامانده از فهرست
کتاب هفته
زیر نظر دکتر محسن هشترودی و شورای نویسندگان
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات کیهان
تهران، خیابان فردوسی، تلفن‌های ۳۱۵۶۱ تا ۳۱۵۶۵
روزهای یکشنبه منتشر می‌شود