کتاب هفته ۲۶

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو


 جلد کتاب هفته شماره ۲۶
جلد کتاب هفته شماره ۲۶
 پشت جلد کتاب هفته شماره ۲۶
پشت جلد کتاب هفته شماره ۲۶
 کتاب هفته شماره ۲۶ صفحه ۵ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۶ صفحه ۵ (فهرست)
 کتاب هفته شماره ۲۶ صفحه ۶ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۶ صفحه ۶ (فهرست)
 کتاب هفته شماره ۲۶ صفحه ۷ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۶ صفحه ۷ (فهرست)
 کتاب هفته شماره ۲۶ صفحه ۸ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۶ صفحه ۸ (فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۲۶

۱۹ فروردین ۱۳۴۱

محتویات

در این شماره:

داستان‌ها

نوشته تنسی ویلیامز - ترجمهٔ س - اوصیا
نوشته او. هنری - ترجمهٔ م. محرر خمامی
نوشته دکتر غلامحسین ساعدی (گوهرمراد)
نوشته هربرت مالشا - ترجمهٔ چینی
نوشته داشیل هامت - ترجمهٔ ضمیر


دانش و بینش

نوشته چست‌نف - ترجمهٔ صمد خیرخواه
ترجمهٔ مهندس کاظم انصاری
ترجمهٔ محمود عبدلی
ترجمهٔ مهندس کاظم انصاری
از والت دیسنی
از مجله پاجنت


ادبیات و هنر

تهیه و تنظیم همایون نوراحمر
نوشتهٔ سامرست موآم - ترجمهٔ کاوه دهگان
دکتر محمدجعفر محجوب


تحقیق و تتبع

پرویز داریوش


سرگرمی‌ها

با همکاری رضا جمالیان


کتاب کوچه

با همکاری علی بلوکباشی


جامانده از فهرست
کتاب هفته
زیر نظر دکتر محسن هشترودی و شورای نویسندگان
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات کیهان
تهران، خیابان فردوسی، تلفن‌های ۳۱۵۶۱ تا ۳۱۵۶۵
روزهای یکشنبه منتشر می‌شود
ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار