کتاب هفته ۲۵

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب هفته شماره ۲۵
جلد کتاب هفته شماره ۲۵
پشت جلد کتاب هفته شماره ۲۵
پشت جلد کتاب هفته شماره ۲۵
پشت جلد کتاب هفته شماره ۲۵
پشت جلد کتاب هفته شماره ۲۵
کتاب هفته شماره ۲۵ صفحه ۵ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۵ صفحه ۵ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۵ صفحه ۶ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۵ صفحه ۶ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۵ صفحه ۷ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۵ صفحه ۷ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۵ صفحه ۳
کتاب هفته شماره ۲۵ صفحه ۳

سال اوّل، شمارهٔ ۲۵

۱۲ فروردین ۱۳۴۱

در این شماره:

داستان‌ها

  • صف طویل . . . عزیز نسین . . . رضوان . . . ۱۰۳


دانش و بینش

  • یونسفر . . . نوشته چست‌نف . . . ترجمه صمد خیرخواه . . . ۱۲۵


ادبیات و هنر


سرگرمی‌ها

چند عکس از سری بهترین عکس‌های بهاری

جامانده از فهرست:

کتاب هفته
زیر نظر دکتر محسن هشترودی و شورای نویسندگان
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات کیهان
تهران، خیابان فردوسی، تلفن‌های ۳۱۵۶۱ تا ۳۱۵۶۵
روزهای یکشنبه منتشر می‌شود