کتاب هفته ۲۰

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب هفته شماره ۲۰
جلد کتاب هفته شماره ۲۰
پشت جلد کتاب هفته شماره ۲۰
پشت جلد کتاب هفته شماره ۲۰
کتاب هفته شماره ۱۹ صفحه ۵ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۰ صفحه ۵ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۰ صفحه ۶ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۰ صفحه ۶ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۰ صفحه ۷ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۰ صفحه ۷ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۰ صفحه ۸ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۲۰ صفحه ۸ (فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۲۰

۶ اسفند ۱۳۴۰


در این شماره

داستان

  • واسکا سرخه ... اثر: ماکسیم گورکی * ترجمهٔ روحی ارباب ... در صفحهٔ ۹
  • یک خانواده کاری ... اثر: عزیزنسین * ترجمهٔ آزاد به وسیلهٔ ثمین باغچه‌بان، احمد شاملو ... ۷۵
  • علی گرگه ... داستان ایرانی، نویسنده: قاسم لاربن ... ۱۰۱


شعر

  • نجوا ... از: بهمن فرسی ...۱۶۳
  • غروب آفتاب ... از: پل‌لارنس دانبر * ترجمهٔ حسن فیاد ... ۱۶۳
  • تسلسل ... از: محمود کیانوش ... ۱۶۶


تحقیق


دانش و بینش

  • درهٔ خوشبختی ... نویسنده بانو ر. رانه * ترجمهٔ دکترفیروزیان ... ۱۶۷


شطرنج

با همکاری رضا جمالیان


جامانده از فهرست:
کتاب هفته
زیر نظر دکتر محسن هشترودی و شورای نویسندگان
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات کیهان
تهران، خیابان فردوسی، تلفن‌های ۳۱۵۶۱ تا ۳۱۵۶۵
روزهای یکشنبه منتشر می‌شود