کتاب هفته ۱۱

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب هفته شماره ۱۱
جلد کتاب هفته شماره ۱۱
پشت جلد کتاب هفته شماره ۱۱
پشت جلد کتاب هفته شماره ۱۱
کتاب هفته شماره ۱۱ صفحه۵ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۱۱ صفحه ۵ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۱۱ صفحه ۶ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۱۱ صفحه ۶ (فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۱۱

۲۶ آذر ۱۳۴۰

در این مجلد:

داستان‌ها

  • مرگ گاو ... لیام اوفلاهرتی ... ترجمهٔ ایرج پزشک‌نیا ... ۴۹
  • یین‌چه ... پو - سونگ‌لینگ ... ترجمهٔ عبدالـله توکل ... ۶۷

کتاب ضمیمه

کتاب شطرنج

کتاب دانش

کتاب شعر

کتاب کوچه


دائرةالمعارف

اندیشه‌ها و هنرها ... ۲۰۵

جامانده از فهرست:کتاب هفته
زیر نظر دکتر محسن هشترودی و شورای نویسندگان
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات کیهان
تهران، خیابان فردوسی، تلفن‌های ۳۱۵۶۱ تا ۳۱۵۶۵
روزهای یکشنبه منتشر می‌شود