کتاب‌های تازه ۱۸

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۸ صفحه ۱۵۱
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۸ صفحه ۱۵۱
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۸ صفحه ۱۵۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۸ صفحه ۱۵۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۸ صفحه ۱۵۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۸ صفحه ۱۵۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۸ صفحه ۱۵۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۸ صفحه ۱۵۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۸ صفحه ۱۵۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۸ صفحه ۱۵۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۸ صفحه ۱۵۶
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۸ صفحه ۱۵۶


پنهانکاری، پنهانپژوهی و براندازی

کار گروهی (و. م. نیا)

از انتشارات ققنوس ـ چاپ اول

خارج از کشور بها - ۲۷۰ ریال

در کشوری مانند ایران که تاریخش را با خون نوشته‌اند و در سرزمینی که حکومت آن همواره بر بنیاد زورگوئی و بیدادگری استوار بوده و به‌درستی می‌توان آن را سرزمین «ستم ۲۵۰۰ ساله» نامید. مخفی کردن و نهان داشتن نیات و اندیشه‌‌های خود از ستمگران و زورگویان از اصول اجتناب‌ناپذیر «تنازع بقا» و از واجبات زندگی روزانه مردم می‌بوده است. چنان دروغگوئی که زائیده ترس و خودگونه‌ئی از پنهانکاری است. یکی از شناخته‌ترین شیوه‌های دفاعی مردم در برابر زورمندان و زبردستان زیردست آزاد به‌شمار می‌رفته است. امّا پنهانکاری گروهی بر رغم پنهانکاری فردی که زائیده ترس و زبونی و بیچارگی است کاری است دسته جمعی و دیباچه مبارزات انقلابی علیه حاکمیت‌های ستمگر و خونخوار و سلطهٔ اقتصادی و اجتماعی که بر پایه ستم طبقاتی استوار است.

بررسی اسناد خونالود جنبش‌های اجتماعی تاریخ ایران نشان می‌دهد که پنهانکاری گروهی به‌عنوان واکنشی علیه ستم‌های گونه‌گون قدرت در تاریخ ایران ریشه دارد و شگفتا که کامیابی نهضت‌ها و پیروزی جنبش‌های ملی ایرانیان در گذشته نیز با رشد پنهان کاری توأم بوده است. در تاریخ معاصر نیز این کودتای ننگین و آمریکائی ۲۸ مرداد و به‌دنبال آن حاکمیت پلیدترین و رسواترین رژیم جهان در ایران بود که ضرورت پنهانکاری را به‌عنوان شیوهٔ مقابله با خصم خونخوار به‌نیروهای مبارز و انقلابی ما نشان داد و آموخت که کم بها دادن به‌پنهانکاری و پنهانپژوهی چه شکست هولناک و خونباری برای مردم ستمدیده درپی دارد. بر مبنای این درک و ضرورت آگاهی نیروهای انقلابی جامعه بر آئین‌ها و شگردها و فوت و فن‌های مبارزه با دشمن است که کتاب پنهانکاری، پنهانپژوهی و براندازی توسط گروهی از مبارزان خارج از کشور تدوین و نشر یافته است.

مهم‌ترین خصوصیت این کتاب (گذشته از ارزش موضوعی آن که در زبان فارسی نخستین بار است به‌عنوان بخشی از دانش مبارزاتی بدان پرداخته شده است) کوشش ستودنی است که در به‌دست دادن تعریف‌ها به‌زبان فارسی صورت گرفته است. زبان پیراسته و پالوده و یکدست کتاب و جامعیت نگرش تاریخی و مستند کردن متن به‌اسناد توجهی، گویای ایمان و اعتقادی است که تدوین کنندگان کتاب خود به‌موضوع داشته‌اند. تا جائی که به‌جرأت می‌توان گفت کتاب در برگیرندهٔ بسیاری از واژه‌های اصیل و کاربرد و ترکیب‌های زبان فارسی است که نمونه آن را حتی در نشریات فرهنگی و ادبی کم‌تر می‌توان دید.

از پنهانکاری «به‌عنوان دیباچه شورش» انقلاب، از «پنهانپژوهی» به‌عنوان فن بدست آوردن اطلاعات موردنیاز خلق و دربارهٔ دشمن و بررسی آن‌ها به‌منظور پیشگیری از خطرات و حملات احتمالی خصم و از «براندازی» به‌عنوان مبارزاتی که به‌منظور ناتوان کردن و از بیخ و بن برکندن اساس تشکیلات دشمن و عوامل پشتیبانی کننده آن و به‌روی کار آوردن نظام شرقی‌ئی که حافظ منافع توده‌ها باشد، سخن رفت دریغ است، به‌شیوهٔ مستند کردن این معرفی از یکی از سیماهای درخشان و انقلابی تاریخ ایران که رویاروی خصم بدوی بیابانگرد، آئین پنهانکاری و پنهانپژوهی و براندازی زمان خویش را پی افکند، یاد نشود. او بابک خرم دین دهقان زادهٔ انقلابی است که صاعقه‌آسا از کانون گداخته ستم فرهنگی و بیداد طبقاتی خلفای عباسی شعله کشید و با پدید آوردن یکی از عظیم‌ترین جنبش‌های اجتماعی، سیاسی ایران، سیادت طلبی و سلطه‌جوئی میراث‌داران بدویّت را آماج گرفت و نزدیک به‌بیست سال بخشی از خاک ایران‌ را به‌گورستان سرداران خلیفه عباسی بدل کرد.

آن چه از بابک خرم‌دین بیاد داریم: قامت افراخته انقلابی سازش ناپذیری است که بر ضد حاکمیت جبار و اشرافیت فاسد و نظام آلوده‌ئی به‌پا خاست که تبه‌کارانه اندیشه خلق را مسخ می‌کرد و رو در روی خلیفه ایستاد و از آن فرومایه و سفله که «سگ» و «عجم»اش می‌خواند، پوزش نخواست. تصویری که ابن ندیم «کتاب الفهرست» از بابک به‌دست می‌دهد، راز صدور فتوای قتل و مثله‌شدن بابک را می‌گشاید. چه او بابک را متهم به‌ارتکاب گناهی می‌داند که در قلمرو خلافت عظیم‌تر از آن وجود نداشت و آن اعاده دین مزدک است:

«... گردن کشان را خواهد کشت. دین مزدکی را باز خواهد گرداند. خواران شما به‌ارجمندان، افتادگان شما به‌بلندمرتبگان مبدل خواهند شد.»


نبرد با دیکتاتوری شاه (به‌مثابه عمده‌ترین دشمن خلق و ژاندارم امپریالیسم)

نوشته: بیژن جزنی

انتشارات مازیار - بها ۶۵ ریال

بی‌گمان کم نیستند مدعیانی که به‌سبب مشی فرصت‌طلبانه و انجماد ذهنی یا فرسوده بودن درک و آموزش‌شان از تعالیم مارکسیسم لنینیسم و یا به‌هر علت دیگری، هنوز خصوصیت سیستم اقتصادی و اجتماعی جامعه را نمی‌شناسند. و به‌علت شناخت مکانیکی که از فرماسیون‌های اجتماعی اقتصادی کلاسیک دارند، مثلاً نمی‌دانند این که جنبش رهائی بخش در نیم قرن گذشته نتوانسته به‌انقلاب واقعی بیانجامد به‌واسطهٔ استقرار سلطه امپریالسیم از طریق حاکمیت سیستم فئودال - کمپرادور یا نظام غارتگر نیمه فئودال - نیمه مستعمره و سرمایه‌داری وابسته بوده است شناخت و تحلیل خصلت‌های این سیستم که ریشه‌های طاغوتی آن تمام نهادهای اقتصادی و اجتماعی جامعهٔ زیر سلطه امپریالسیم، را در برگرفته است، مسائل و پرسش‌هائی است که شهید فدائی بیژن جزنی با طرح آن در کتاب «نبرد با دیکتاتوری شاه به‌مثابه عمده‌ترین دشمن خلق و ژاندارم امپریالیسم» و پاسخگوئی بدان‌ها امکان آگاهی و برخورد دقیق را برای رزمندگان خلق در این مرحله از مبارزات ضد امپریالیستی فراهم آورده است. هم‌چنان که در معرفی اثر تئوریک دیگری از شهید بیژن جزنی اشاره شد، کوشش انتشارات مازیار در گردآوری و چاپ پیراسته و دقیق آثار تئوریک انقلاب ایران کوششی لازم و ستودنی است.


اسلام و سرمایه‌داری.

ماکسیم رودنسون

ترجمهٔ؟

انتشارات پژوهشی اتحاد کارگر - ۳۳۲ صفحه ۱۷۵ ریال.

خوانندگان فارسی زبان ماکسیم رودنسون را با کتاب اعراب و اسرائیل می‌شناسند. در این کتاب نویسنده «از یکسو احکام مربوطهٔ اسلام را از قرآن، سنت و احادیث استخراج می‌کند، و از سوی دیگر با آنچه در احکام مسیحیت و یهودیت موجود است» و هم با آنچه در واقعیت تاریخی رخ داده است، مقایسه می‌کند تا بتواند نتایج عام به‌دست آورد. در این راه خواننده با جرئیات مفصل و دقیقی روبه‌رو می‌گردد که ممکن است آن عده را که بنا به‌عادت، منتظر یافتن جواب ساده و سریع به‌همهٔ سئوالات هستند به‌بی‌حوصلگی بکشاند... «اسلام و سرمایه‌داری» یک اثر پژوهشی است که لزوماً خصیصه‌ئی تئوریک - آکادمیک دارد. نتیجه‌گیری‌های سیاسی نه در طی پژوهش، که تنها پس از انجام روند آن حاصل می‌گردد. و این روند اغلب آن‌چنان پرپیچ و خم است که ممکن است مبارزین جدی را نیز خسته کند ولی برای کشف حقایق و یافتن قابلیت برای تحلیل آن، شاید لازم باشد که روشنفکران مبارز ما با سختی‌های بررسی عملی خوگیرند و از رخوت و سستی حاکم در دنیای فرمول‌های ابدی و کلی‌گوئی‌های تکراری خلاصی یابند.

نویسنده خود در پیش‌گفتار کتاب می‌گوید:

کتاب حاضر توسط یک جامعه‌شناس متخصص در مطالعات اسلامی، با این امید وافر نوشته شده است تا در خدمت روشنفکران ممالکی که دارای تمدن و ایمان اسلامی هستند، قرار گیرد و آنان را در درک موقعیت‌شان یاری دهد. این به‌آن معنا نیست که دلیل «اروپائی بودن» خود را در یادگیری و یا هوش از آنان برتر می‌پندارم؛ به‌هیچ‌وجه مدعی چنین فضیلتی نیستم، صرفاً مقتضیات مرا قادر ساخته است تا از برخی محذورات اجتماعی که مانع درک آنان از مسائل خود می‌باشد، زودتر رهائی یابم. خوش اقبالی من در این بوده که به‌دانشی از گذشتهٔ آنان، که خالی از اسطوره‌ها باشد، آزادانه دسترسی داشته باشم. همچنین سعی کرده‌ام از قید اسطوره‌هائی که مانع درک موقعیت کنونی آنان می‌باشد، رها شوم.

کتاب «اسلام و سرمایه‌داری» از دیدگاه مارکسیستی تحلیل شده است.


جنگل و جنازه (مجموعهٔ شعر)

علی عبدلی

۴۸ صفحه چهل ریال

«زنجیریان» نمونه شعری است از اشعار این شاعر:

شیپور هنگام

گوئی به‌هلهله است

که بیگانه مدام

از آئین و همیان حقیر

چنان شاهینی شکسته قفس

سرود رهائی را

به‌رسائی خورشید

فریاد کنیم

و ترازوی درگاه زندان شرمگین خویش

را

تعادلی دیگر دهیم

که اینجا

زنجیریان دوگانه‌اند

- آنانی که به‌زنجیرند

و آنانی

که برای زنجیرند


مصدق و مسائل حقوق و سیاست

گردآوری زیر نظر

ایرج افشار

انتشارات زمینه

۱۵۲ صفحه ۱۸۰ ریال

در یادداشت گردآوردنده می‌خوانیم که هشت مقالهٔ حقوقی و سیاسی که از دکتر محمدمصدق در مجلات و جراید چاپ شده است برای سهولت مراجعهٔ علاقه‌مندان و مطالعهٔ کسانی که در سیر افکار و عقاید علمی و شخصیت سیاسی او تحقیق می‌کنند در مجموعهٔ حاضر به‌چاپ می‌رسد.

نخستین مقالهٔ مصدق در مجله‌ئی چاپ شد که خود یکی از اعضای تأسیس کنندهٔ آن بود. نام این مجله علمی است و در سال ۱۲۹۳ شمسی بنیاد گرفت. ولی بیش از ده شماره انتشار نیافت.

مقالات دیگر مصدق در دوره‌های اول و دوم و سوم مجلهٔ آینده طبع شده است. بعضی از این مقالات بنابر میل مصدق بدون نام نویسنده و تحت عنوان «امضا محفوظ» از «مقالات وارده» به‌چاپ رسیده ولی مدیر مجله در فهرست الفبای نام نویسندگان در پایان سال، ذیل نام مصدق آن مقالات را مشخص کرده است.

یکی از مقالات کوتاه، مقدمهٔ طرحی است دربارهٔ انتخابات خطاب به‌مجلس شورای ملی که در روزنامهٔ اطلاعات طبع شده است. مصدق سه بار در فاصلهٔ بیست‌سال دربارهٔ انتخابات اظهار رأی علمی کرد...

آخرین نظریهٔ او مقاله‌ئی است که در مجلهٔ آینده (دورهٔ سوم) نشر شد و عکس یک صفحه از نسخهٔ خطی آن مقاله در این مجموعه به‌چاپ می‌رسد.

از مقالات دیگر این مجموعه است ۱ - کاپیتولاسیون و ایران ۲ - شرکت سهامی در اروپا ۳ - دستور در محاکم حقوقی ۴ - مختصری از حقوق پارلمانی در ایران و اروپا ۵ - اصول قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارجه و ایران قبل از مشروطیت و دورهٔ مشروطه.

در این مجموعه قسمتی هم به‌نقل گوشه‌هائی از خاطرات مصدق اختصاص یافته و در انتهای مقالات متن مکتوبی از دکتر مصدق به‌دکتر محمودافشار مورخ ۲۳ دسامبر ۱۹۱۹ آورده شده است.


بیکاران

حمید جوانمرد

انتشارات نگاه

انتشارات یارمحمد.

از سری ادبیات کارگری

۶۸ صفحه ۵۰ ریال

در توضیح ناشر بر این داستان می‌خوانیم که:

کتاب «بیکاران» نوشتهٔ کارگری است که از روی درد و با توجه به‌مشکلات و معضلات زندگی کارگری نوشته شده. از آنجا که نویسنده، با درک نیازهای اجتماعی و افشای نارسائی‌های موجود، واقعیت زندگی کارگری را نشان داده و قصد داستان‌پردازی و خلق شاهکار هنری نداشته، پاره‌ئی نارسائی‌ها در پرداخت و ترکیب جمله‌ها به‌چشم می‌خورد. به‌خاطر حفظ اصالت این اثر، بدون کوچک‌ترین دخل و تصرف یا حک و اصلاحی اقدام به‌چاپ کتاب کردیم.


یادداشت‌های زندان

جعفر پیشه‌وری

نشر پسیان

۱۵۰ صفحه ۸۰ ریال.

پیشه‌وری خاطرات یازده سال زندان خود را نخست در روزنامهٔ داد با عنوان از زندان تا کاشان با امضای مستعار سیمرغ به‌چاپ رساند. نویسنده دربارهٔ یادداشت‌های خود می‌گوید که:

نویسنده این را یک تألیف نمی‌داند. یادداشت مرتب هم نیست. سرگذشت هم نمی‌توانم بگویم. به‌طور ساده شمه‌ئی از مشاهداتی است که با عجله بر روی کاغذ آورده به‌نظر خوانندگان تقدیم نمودم. از حیث انشاء و املا و پروراندن مطلب هم اعتراف می‌کنم که نواقص زیاد دارد. ولی خواننده هم نباید فراموش کند که هرچه باشد محصول دماغ خسته و فرسودهٔ یک زندانی ده ساله را مطالعه می‌کند.


شرکت‌های سهامی زراعی

از سری تحقیقات روستائی سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران

تکثیر از هواداران سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران

۱۵۳ صفحه ۶۰ ریال.

این کتاب بخش دوم از سری تحقیقاتی است به‌همین نام که در اردیبهشت ۱۳۵۳، در اوج اختناق و خفقان رژیم شاهنشاهی انتشار یافته است. در این کتاب نخست کلیاتی دربارهٔ سازمان و کارکرد شرکت‌ها و تغییراتی که در چهرهٔ روستاهای حوزهٔ عمل آن‌ها ایجاد شده و سپس اهداف و آیندهٔ این شرکت بررسی شده و آنگاه سازمان و کارکرد چهار شرکت آریامهر در فارس، داریوش در فارس، باغین در کرمان و درگزین در همدان به‌عنوان نمونه تشریح شده است.

در بخش آخر «کلیات» این تحقیق می‌خوانیم که:

دهقانان بیکار، معمولاً دور هم جمع می‌شوند و راجع به‌شرکت صحبت می‌کنند. البته این گفتگوها تا زمانی سودمند بود که نادانسته‌هائی را برای آن‌ها روشن می‌کرد، ولی اکنون که روستائیان می‌دانند شرکت سبب فقر و بیکاری آنان شده، اکنون که می‌دانند زمین‌ها را دولت تصاحب کرده و اکنون که می‌دانند «رعیت دولتی» هستند، یعنی به‌وسیلهٔ دولت استثمار می‌شوند، دیگر ادامهٔ گفتگوها به‌همین صورت نمی‌تواند به‌شناخت بیش‌تری برسد. درواقع گفتگوها به‌بن‌بست رسیده این بن‌بست را عمل می‌تواند بگشاید. عملی که دیگر شکایت به‌مقامات بالاتر نیست. از آن برتر است. به‌بن‌بست رسیدن گفتگوها ممکن است یأس، اگرچه موقت، به‌دنبال داشته‌باشد و یا برعکس سبب یک شورش دهقانی کور و خشن گردد. اما می‌دانیم که تضاد در کادر روستاها حل نخواهد شد، زیرا که این تضاد، تضاد خلق است با امپریالیزم و برای این‌که تضادی است جهانی. آن طرف تضاد قدرت دولت است که با امپریالیزم جهانی جوش خورده است و بین اجزایش پیوندی ارگانیک وجود دارد که با دانش مدرن غرب استثمار می‌کند و قدرت سرکوب امپریالیستی را پشت سر دارد و این طرف تضاد نمی‌تواند دهقانی باشد که پیوندش با توده‌های خلقش و با پرولتاریای جهان گسسته است. «باید پلی زده شود تا آن را با پرولتاریای جهان و تجربه و سوابق مبارزاتش پیوند دهد و با توده‌های خلقش متحد کند». این پل باید عنصری آگاه باشد تا بر زمینهٔ شناخت کلی خود از مبارزات انقلابی خلق‌های جهان و مبارزات تاریخی خلق ما (مطالعات کتابی) از طرفی و مطالعهٔ عینی تضاد از طرف دیگر، خود عملاً شکلی از مبارزه را مطرح کند که قادر باشد در مقابل اختناق وحشتناک پلیسی و شیوه‌های عریان و خشن سرکوب پایداری کند و رشد نماید. وظیفهٔ تاریخی پل زدن بین مبارزات انقلابی جهان با توده‌های کارگر و دهقانان کشورهای تحت سلطه به‌عهدهٔ سازمان‌های انقلابی پیشاهنگ است.