کتاب‌های تازه ۱۶: تفاوت بین نسخه‌ها

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (ربات: تغییر خودکار متن (-هء +هٔ , -ﻩٴ +هٔ , -ۀ +هٔ , -هٴ +هٔ , -ﻩٔ +هٔ , -ه‌ی +هٔ ))
سطر ۵: سطر ۵:
 
کتاب‌های تازه
 
کتاب‌های تازه
  
عاشقانه‌ها و درد- مجحوعهء شعر
+
عاشقانه‌ها و درد- مجحوعهٔ شعر
  
 
الف- روز
 
الف- روز
سطر ۱۱: سطر ۱۱:
 
انتشارات چکیده - بها ۶۰ ریال
 
انتشارات چکیده - بها ۶۰ ریال
  
عاشقانه‌ها و درد، مجموعهء سی و چهار شعر سرودهء شاعری است که به اعتبار حس و عاطفهء شاعرانه و دستمایهء نه چندان غنی فرهنگ شعریش می‌توان گفت نخستین گام‌ها را در قلمرو تجربه اندوزی برداشته است.  
+
عاشقانه‌ها و درد، مجموعهٔ سی و چهار شعر سرودهٔ شاعری است که به اعتبار حس و عاطفهٔ شاعرانه و دستمایهٔ نه چندان غنی فرهنگ شعریش می‌توان گفت نخستین گام‌ها را در قلمرو تجربه اندوزی برداشته است.  
  
طبیعی است برای رسیدن به مرزهای شعر معاصر و گام نهادن در آن عرصه دست کم باید از فضای بی‌رنگ و منجمد «وصف» گذشت و به عرصهء آفتابی «تصویر» رسید. کاری که پشتوانه‌ئی از عشق و سختکوشی را توأمان می‌طلبد.  
+
طبیعی است برای رسیدن به مرزهای شعر معاصر و گام نهادن در آن عرصه دست کم باید از فضای بی‌رنگ و منجمد «وصف» گذشت و به عرصهٔ آفتابی «تصویر» رسید. کاری که پشتوانه‌ئی از عشق و سختکوشی را توأمان می‌طلبد.  
  
 
آری / تا شهر روز / تا فصل سرخ و سبز بهاری / مسافتی داریم!  
 
آری / تا شهر روز / تا فصل سرخ و سبز بهاری / مسافتی داریم!  
سطر ۲۱: سطر ۲۱:
 
برگردان: مصطفی کریمی
 
برگردان: مصطفی کریمی
  
کتاب «فعالیت‌های تشخیصی و یادگیری در ریاضیات همچنان که از نام و محتوای آن بر می‌آید، نوشته علمی و آموزنده ئی است بر مبنای پژوهش‌های گسترده‌ئی که ژان پیازه، شناخت‌شناس تکوینی (Genetic Epistemologist). در زمینهء شناخت روابط ذهنی و عینی کودک و به بیان دیگر تحلیل شکل بندی خودشناخت، انجام داده است و پروفسور ریچارد کویلند که متخصص آثار پیازه است در این کتاب کوشیده است تا دستاورد‌ها و پی آمدهای تحقیقات پیازه را در مورد آموزش ریاضی به زبانی ساده که امکان انجام آن برای هر معلمی وجود دارد روشن کند. در شرایطی که در نظام آموزشی جامعه از گذشتهء دور سعی بر آن بوده است که معلمان را از دست یابی به منابع گوناگون آموزشی دور نگاه دارند و تعمداً آنان را هرچه بیشتر از تحقیقات جدید آموزشی محروم کنند، و با توجه به کمبود وحشتناکی که در این زمینه فرهنگی وجود دارد، ترجمه و نشر این کتاب به زبان فارسی پاسخی هوشمندانه بر ضرورت است و کاری بس سودمند و گران ب‌ها.  
+
کتاب «فعالیت‌های تشخیصی و یادگیری در ریاضیات همچنان که از نام و محتوای آن بر می‌آید، نوشته علمی و آموزنده ئی است بر مبنای پژوهش‌های گسترده‌ئی که ژان پیازه، شناخت‌شناس تکوینی (Genetic Epistemologist). در زمینهٔ شناخت روابط ذهنی و عینی کودک و به بیان دیگر تحلیل شکل بندی خودشناخت، انجام داده است و پروفسور ریچارد کویلند که متخصص آثار پیازه است در این کتاب کوشیده است تا دستاورد‌ها و پی آمدهای تحقیقات پیازه را در مورد آموزش ریاضی به زبانی ساده که امکان انجام آن برای هر معلمی وجود دارد روشن کند. در شرایطی که در نظام آموزشی جامعه از گذشتهٔ دور سعی بر آن بوده است که معلمان را از دست یابی به منابع گوناگون آموزشی دور نگاه دارند و تعمداً آنان را هرچه بیشتر از تحقیقات جدید آموزشی محروم کنند، و با توجه به کمبود وحشتناکی که در این زمینه فرهنگی وجود دارد، ترجمه و نشر این کتاب به زبان فارسی پاسخی هوشمندانه بر ضرورت است و کاری بس سودمند و گران ب‌ها.  
  
 
هرچند در نامه ئی که مترجم به پیوست کتاب فرستاده ضمن شرح ماجرای اسف باری که بر کتاب رفته، پرسشی را مطرح کرده، که پاسخ آن را ما هنوز نیافته‌ایم. بنابراین متن نامه و پرسش مترجم ارجمند کتاب را عیناً درج می‌کنیم تا شاید آن دسته از مردم که برای هر پرسش حضور ذهنی وافر و پاسخی درخور دارند به این سؤال پاسخ بدهند؛  
 
هرچند در نامه ئی که مترجم به پیوست کتاب فرستاده ضمن شرح ماجرای اسف باری که بر کتاب رفته، پرسشی را مطرح کرده، که پاسخ آن را ما هنوز نیافته‌ایم. بنابراین متن نامه و پرسش مترجم ارجمند کتاب را عیناً درج می‌کنیم تا شاید آن دسته از مردم که برای هر پرسش حضور ذهنی وافر و پاسخی درخور دارند به این سؤال پاسخ بدهند؛  
  
«کتابی که برایتان می‌فرستم، پس از مدت‌ها زحمت و مرارت ترجمه شد و چند ماه پیش به چاپ رسید. چون به نظر می‌رسید که این کتاب برای معلمان مفید است این هدف دنبال شد که تا حد امکان ارزان به دست آن‌ها برسد. به همین دلیل، از پیشنهاد معلمان پیشگام برای پخش رایگان آن استقبال نموده کتاب‌ها را به دفتر آن‌ها تحویل دادم. لازم به تذکر است که این عمل نه براساس آشنائی قبلی و فردی بلکه صرفاً براساس اعتماد انجام پذیرفت زیرا من به صداقت آن‌ها اعتقاد داشته و دارم. متأسفانه بر اثر هجوم افراد چماق به دست به دفتر معلمان پیشگام، بیش از ۴۸۰۰ نسخه (یعنی تقریباً تمامی نسخ چاپ شده) به سرقت رفت. من نمی‌دانم که این کتاب‌ها فعلاً در کجا نگاهداری می‌شود تا برای استرداد احتمالی آن‌ها به آنجا مراجعه کنم. از خیر حدود چهل هزار تومان هزینهء چاپ کتاب و زحمات فراوان خود نیز گذشته‌ام، ولی جواب این سؤال را نیز نمی‌توانم بدهم که با کدام معیار و براساس کدام قانون، یک کتاب صرفاً علمی باید توسط چماق به دستان بی‌فرهنگ به تاراج برود و قسمت اعظم آن‌ها توسط عوامل حکومت ضبط شود. و در زمانی که هرکس نام انقلابی می‌گیرد برای رفع بیعدالتی چه مرجعی خود را مسئول می‌شناسد.»
+
«کتابی که برایتان می‌فرستم، پس از مدت‌ها زحمت و مرارت ترجمه شد و چند ماه پیش به چاپ رسید. چون به نظر می‌رسید که این کتاب برای معلمان مفید است این هدف دنبال شد که تا حد امکان ارزان به دست آن‌ها برسد. به همین دلیل، از پیشنهاد معلمان پیشگام برای پخش رایگان آن استقبال نموده کتاب‌ها را به دفتر آن‌ها تحویل دادم. لازم به تذکر است که این عمل نه براساس آشنائی قبلی و فردی بلکه صرفاً براساس اعتماد انجام پذیرفت زیرا من به صداقت آن‌ها اعتقاد داشته و دارم. متأسفانه بر اثر هجوم افراد چماق به دست به دفتر معلمان پیشگام، بیش از ۴۸۰۰ نسخه (یعنی تقریباً تمامی نسخ چاپ شده) به سرقت رفت. من نمی‌دانم که این کتاب‌ها فعلاً در کجا نگاهداری می‌شود تا برای استرداد احتمالی آن‌ها به آنجا مراجعه کنم. از خیر حدود چهل هزار تومان هزینهٔ چاپ کتاب و زحمات فراوان خود نیز گذشته‌ام، ولی جواب این سؤال را نیز نمی‌توانم بدهم که با کدام معیار و براساس کدام قانون، یک کتاب صرفاً علمی باید توسط چماق به دستان بی‌فرهنگ به تاراج برود و قسمت اعظم آن‌ها توسط عوامل حکومت ضبط شود. و در زمانی که هرکس نام انقلابی می‌گیرد برای رفع بیعدالتی چه مرجعی خود را مسئول می‌شناسد.»
  
سوگنامهء سالهای ممنوع (مجموعهء شعر)  
+
سوگنامهٔ سالهای ممنوع (مجموعهٔ شعر)  
  
 
محمدرضا اصلانی  
 
محمدرضا اصلانی  
سطر ۳۶: سطر ۳۶:
  
  
دلواپسی (مجموعهء داستان)  
+
دلواپسی (مجموعهٔ داستان)  
  
 
اکبر سردوزآمی
 
اکبر سردوزآمی
سطر ۴۴: سطر ۴۴:
 
ب‌ها ۶۰ ریال
 
ب‌ها ۶۰ ریال
  
چوچی (مجموعهء قصه)  
+
چوچی (مجموعهٔ قصه)  
  
 
مرتضی جزایری
 
مرتضی جزایری
سطر ۵۲: سطر ۵۲:
 
ب‌ها ۳۵ ریال
 
ب‌ها ۳۵ ریال
  
مرتضی جزایری به یاد می‌ماند. به اعتبار تخیل هنرمند، چابکی و روانی زبان و استواری و استحکام طرح‌هایی که در خدمت فضاهای ناشناختهء اقلیمی و ظرفیت‌های بالقوهء سنن فرهنگی مردم غرب ایران به کار گرفته است.  
+
مرتضی جزایری به یاد می‌ماند. به اعتبار تخیل هنرمند، چابکی و روانی زبان و استواری و استحکام طرح‌هایی که در خدمت فضاهای ناشناختهٔ اقلیمی و ظرفیت‌های بالقوهٔ سنن فرهنگی مردم غرب ایران به کار گرفته است.  
  
 
ارج کارش را که فرصت بیشتری می‌طلبد در مجالی دیگر بررسی خواهیم کرد.  
 
ارج کارش را که فرصت بیشتری می‌طلبد در مجالی دیگر بررسی خواهیم کرد.  
سطر ۶۵: سطر ۶۵:
 
ب‌ها ۶۰ ریال
 
ب‌ها ۶۰ ریال
  
تنهء قطور درخت افرا (سه داستان کوتاه)  
+
تنهٔ قطور درخت افرا (سه داستان کوتاه)  
  
 
رضا علامه‌زاده
 
رضا علامه‌زاده

نسخهٔ ‏۴ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۳:۲۹

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۱۴۹
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۱۴۹
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۱۵۰
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۶ صفحه ۱۵۰

کتاب‌های تازه

عاشقانه‌ها و درد- مجحوعهٔ شعر

الف- روز

انتشارات چکیده - بها ۶۰ ریال

عاشقانه‌ها و درد، مجموعهٔ سی و چهار شعر سرودهٔ شاعری است که به اعتبار حس و عاطفهٔ شاعرانه و دستمایهٔ نه چندان غنی فرهنگ شعریش می‌توان گفت نخستین گام‌ها را در قلمرو تجربه اندوزی برداشته است.

طبیعی است برای رسیدن به مرزهای شعر معاصر و گام نهادن در آن عرصه دست کم باید از فضای بی‌رنگ و منجمد «وصف» گذشت و به عرصهٔ آفتابی «تصویر» رسید. کاری که پشتوانه‌ئی از عشق و سختکوشی را توأمان می‌طلبد.

آری / تا شهر روز / تا فصل سرخ و سبز بهاری / مسافتی داریم!

فعالیت‌های تشخیصی و یادگیری در ریاضیات، برای کودکان براساس تحقیقات پیازه، پرفسور ریچارد کویلند

برگردان: مصطفی کریمی

کتاب «فعالیت‌های تشخیصی و یادگیری در ریاضیات همچنان که از نام و محتوای آن بر می‌آید، نوشته علمی و آموزنده ئی است بر مبنای پژوهش‌های گسترده‌ئی که ژان پیازه، شناخت‌شناس تکوینی (Genetic Epistemologist). در زمینهٔ شناخت روابط ذهنی و عینی کودک و به بیان دیگر تحلیل شکل بندی خودشناخت، انجام داده است و پروفسور ریچارد کویلند که متخصص آثار پیازه است در این کتاب کوشیده است تا دستاورد‌ها و پی آمدهای تحقیقات پیازه را در مورد آموزش ریاضی به زبانی ساده که امکان انجام آن برای هر معلمی وجود دارد روشن کند. در شرایطی که در نظام آموزشی جامعه از گذشتهٔ دور سعی بر آن بوده است که معلمان را از دست یابی به منابع گوناگون آموزشی دور نگاه دارند و تعمداً آنان را هرچه بیشتر از تحقیقات جدید آموزشی محروم کنند، و با توجه به کمبود وحشتناکی که در این زمینه فرهنگی وجود دارد، ترجمه و نشر این کتاب به زبان فارسی پاسخی هوشمندانه بر ضرورت است و کاری بس سودمند و گران ب‌ها.

هرچند در نامه ئی که مترجم به پیوست کتاب فرستاده ضمن شرح ماجرای اسف باری که بر کتاب رفته، پرسشی را مطرح کرده، که پاسخ آن را ما هنوز نیافته‌ایم. بنابراین متن نامه و پرسش مترجم ارجمند کتاب را عیناً درج می‌کنیم تا شاید آن دسته از مردم که برای هر پرسش حضور ذهنی وافر و پاسخی درخور دارند به این سؤال پاسخ بدهند؛

«کتابی که برایتان می‌فرستم، پس از مدت‌ها زحمت و مرارت ترجمه شد و چند ماه پیش به چاپ رسید. چون به نظر می‌رسید که این کتاب برای معلمان مفید است این هدف دنبال شد که تا حد امکان ارزان به دست آن‌ها برسد. به همین دلیل، از پیشنهاد معلمان پیشگام برای پخش رایگان آن استقبال نموده کتاب‌ها را به دفتر آن‌ها تحویل دادم. لازم به تذکر است که این عمل نه براساس آشنائی قبلی و فردی بلکه صرفاً براساس اعتماد انجام پذیرفت زیرا من به صداقت آن‌ها اعتقاد داشته و دارم. متأسفانه بر اثر هجوم افراد چماق به دست به دفتر معلمان پیشگام، بیش از ۴۸۰۰ نسخه (یعنی تقریباً تمامی نسخ چاپ شده) به سرقت رفت. من نمی‌دانم که این کتاب‌ها فعلاً در کجا نگاهداری می‌شود تا برای استرداد احتمالی آن‌ها به آنجا مراجعه کنم. از خیر حدود چهل هزار تومان هزینهٔ چاپ کتاب و زحمات فراوان خود نیز گذشته‌ام، ولی جواب این سؤال را نیز نمی‌توانم بدهم که با کدام معیار و براساس کدام قانون، یک کتاب صرفاً علمی باید توسط چماق به دستان بی‌فرهنگ به تاراج برود و قسمت اعظم آن‌ها توسط عوامل حکومت ضبط شود. و در زمانی که هرکس نام انقلابی می‌گیرد برای رفع بیعدالتی چه مرجعی خود را مسئول می‌شناسد.»

سوگنامهٔ سالهای ممنوع (مجموعهٔ شعر)

محمدرضا اصلانی

انتشارات زردیس

ب‌ها ۱۰۰ ریال


دلواپسی (مجموعهٔ داستان)

اکبر سردوزآمی

انتشارت نیلوفر

ب‌ها ۶۰ ریال

چوچی (مجموعهٔ قصه)

مرتضی جزایری

امیرکبیر- خرم آباد

ب‌ها ۳۵ ریال

مرتضی جزایری به یاد می‌ماند. به اعتبار تخیل هنرمند، چابکی و روانی زبان و استواری و استحکام طرح‌هایی که در خدمت فضاهای ناشناختهٔ اقلیمی و ظرفیت‌های بالقوهٔ سنن فرهنگی مردم غرب ایران به کار گرفته است.

ارج کارش را که فرصت بیشتری می‌طلبد در مجالی دیگر بررسی خواهیم کرد.


۱۷شهریور (نمایشنامه در چهار پرده)

مصطفی اسلامیه

انتشارت کِلک

ب‌ها ۶۰ ریال

تنهٔ قطور درخت افرا (سه داستان کوتاه)

رضا علامه‌زاده

نشر سپهر

ب‌ها ۱۰۰ ریال