نمایش مبدأ برای مگر تعهد در قبال زبان، نیمی از تعهد اجتماعی نویسنده نیست؟

پرش به ناوبری پرش به جستجو

شما اجازهٔ ویرایش این صفحه را به این دلایل ندارید:

  • عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.
  • این صفحه برای جلوگیری از ویرایش یا فعالیت دیگر محافظت شده‌است.

می‌توانید متن مبدأ این صفحه را مشاهده کنید یا از آن نسخه بردارید:

بازگشت به مگر تعهد در قبال زبان، نیمی از تعهد اجتماعی نویسنده نیست؟.