سکوت (مهیمن)

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۶۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۶۳

میدان‌های خالی

رعشهٔ انفجار

خیابان‌های خاموش

هیاهوی عابران—

تو سکوت را چه ‌گونه تفسیر می‌کنی؟

وقتی که بر اندام هر فریاد لکهٔ خونی به جای مانده است

تو سکوت را چه ‌گونه تفسیر می‌کنی

وقتی که انفجار با کلمات نمی‌آید؟


انفجار در رنگ سرخ دیوارهاست

و سکوت بر لب‌های آنان که با رنگ خویش

دیوارها را به سرخی اندودند.

تو سکوت را به چه تعبیر می‌کنی

وقتی که برای زیستن

تنها در فواصل کلام باید ایستاد:

میدان‌های خالی!


در حقیت هیچ اتفاقی نمی‌افتد

نه

تنها ما با خون خویش

تصویر بی‌جان حیات را بر دیوارها نقش می‌کنیم.


سکوت را

تو چه گونه تعبیر می‌کنی

وقتی که در اندیشهٔ پرندگان

به جای پرواز

تهاجم لانه کرده است.


پروانهٔ مهیمن