سرود بین‌الملل

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۳ صفحه ۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۳ صفحه ۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۳ صفحه ۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۳ صفحه ۳
گفتار از: اوژن پوتیه Eugene Pottier
آهنگ از: پیِر دوگیته Pierre Degeyter


برخیزید، دوزخیان زمین!

برخیزید، زنجیریان گرسنگی!

عقل از دهانهٔ آتشفشان خویش تندروار می‌غرد

اینک! فورانِ نهائی‌ست این.

بساط گذشته بروبیم،

به‌پا خیزید! خیل بردگان، به‌پا خیزید!

جهان از بنیاد دیگرگون می‌شود

هیچیم کنون، «همه» گردیم!

نبرد نهائی‌ست این.
به‌هم گردآئیم
و فردا «بین‌الملل»
طریقِ بشری خواهد شد.

رهانندهٔ برتری در کار نیست،

نه آسمان، نه قیصر، نه خطیب.

خود به‌رهائی خویش برخیزیم، ای تولیدگران!

رستگاری مشترک را برپا داریم!

تا راهزن، آنچه را که ربوده رها کند،

تا روح از بند رهائی یابد،

خود به‌کورهٔ خویش بردمیم

و آهن را گرماگرم بکوبیم!

نبرد نهائی‌ست این.
به‌هم گردآئیم
و فردا «بین‌الملل»
طریقِ بشری خواهد شد.

کارگران، برزگران

فرقهٔ عظیم زحمتکشانیم ما

جهان جز از آن آدمیان نیست

مسکن بی‌مصرفان جای دیگری است.

تا کی از شیرهٔ جان ما بنوشند؟

اما، امروز و فردا،

چندان که غرابان و کرکسان نابود شوند

آفتاب، جاودانه خواهد درخشید.

نبرد نهائی‌ست این.
به‌هم گردآئیم
و فردا «بین‌الملل»
طریقِ بشری خواهد شد.


ترجمه ا. ش