ستارهٔ صورتی

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کتاب جمعه سال اول شماره ۲ صفحه ۵۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۲ صفحه ۵۲
۱

دختر توی باغ قدم می‌زند و به‌آسمان نگاه می‌کند.

باغ پر از گل‌های وحشی بنفش است.

دختر می‌داند که تو آسمان، پشت آن تکه ابر سفید،

ستارهٔ صورتی رنگی هست.


۲

دختر رو تخت چوبیش خوابیده. ستارهٔ صورتی،

سوار بر ابر، در آغوش باد به‌باغ نزدیک می‌شود.


۳

ستارهٔ صورتی رو زمین باغ افتاده و ابر، آرام آرام

بر ستاره می‌بارد. بوی نم می‌آید.


۴

صبح زود است. دختر کنار کرتی که پر از گلِ

ستاره شده نشسته است و سبد می‌بافد.

گل‌های ستاره، هر کدام پنج گلبرگ صورتی دارند.

پرچم‌هایشان آبی است و روی همه‌شان شبنم

نشسته.