برهنه، در روشنائی

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کتاب هفته شماره ۳ صفحه ۳
کتاب هفته شماره ۳ صفحه ۳
کتاب هفته شماره ۳ صفحه ۴
کتاب هفته شماره ۳ صفحه ۴


اثر: اوگوست رنوار

AUGUSTE RENOIR

(۱۹۱۹ - ۱۸۴۱)


این تصویر در ۱۸۷۵ یا ۱۸۷۶ تهیه و بسال ۱۸۷۶ در دومین نمایشگاه امپرسیونیست‌ها به‌معرض نمایش گذاشته شده است و موزهٔ لوور (پاریس) بسال ۱۸۹۴ توانسته است آن را به‌ملکیت خود درآورد.

زن جوانی که در تصویر مشاهده میشود، مدل نقاشان مختلف در تصاویر گوناگون بوده است. در این تصویر رنوار تمام سایه‌روشنها و اثرات نور را بدون واهمه هویدا میسازد. بدن برهنهٔ مدل برای رنوار در حکم منظره‌ایست که زمان و فصول جلوه‌های گوناگون بدان می‌بخشد.

در این دوران بدن برهنه سخت مورد توجه نقاشان بوده اما این نقاشان دربارهٔ رنگ‌ها وسواس بی‌اندازه‌ئی نشان میدادند و هر رنگ را بادقت فراوان تجزیه میکردند. طرح در کار رنوار بمانند گوگن و وان‌گوگ نمایشی ندارد و هرگز مشخص و ساده نیست، بلکه گوئی در غباری محو شده است. زندگی رنوار برخلاف بیشتر هنرمندان مرفه بود، و با آسایش خاطر بیشتری بکارش می‌پرداخت. بعید نیست، که انتخاب موضوعات تابلوهایش که بیشتر مجالس شب‌نشینی و زنها و دختران جوان هستند بنحوهٔ‌ زندگیش بستگی داشته باشد.