ابر و نور

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کتاب هفته شماره ۱۰ صفحه ۱۵۳
کتاب هفته شماره ۱۰ صفحه ۱۵۳فرو بگرفته چنگش را ناهید از ابر

آهنگش – زرین – می‌ریزد
گیاه از لذت بر می‌خیزد

بلند انگشتانش را بگشوده بر چنگ

سرشک آویزان از مژگانش
به سایه‌روشن‌ها آوازش را می‌بیزد
***

زمین را ابر از اندوهی سنگین پوشانده،

در زیر ابر
سکوت رنگین ‌رستن، آوازیست
طبیعت رازیست
***

کمان رنگین پل بسته بر ما

تو با من لب‌ها غمگین از ناگفتن

به‌سرگردان آوازی در کوهی می‌مانیم
فرو بگرفته چنگش را ناهید از ابر روشن


منوچهر آتشی تهران ۴۰/۸/۲۲