قطره قطره ۳۴: تفاوت بین نسخه‌ها

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سطر ۱۵: سطر ۱۵:
  
 
==بمب نوترونی==
 
==بمب نوترونی==
 +
بمب نوترونی جدیدترین جنگ افزار هسته‌ئی که قدرت کشتار آن بسیار است. آنچه در ساختمان این بمب مورد نظر بوده قدرت کشتار زیاد و همچنین قابلیت کنترل عوارض آن نسبت به‌افراد خودی است. زیرا با توجه به‌بعد امواج تشعشعی، هنگام استفاده از بمب، امکان حفاظت سربازان دوست قابل ارزیابی بوده با اسباب موج‌زدا آثار آن را کم یا فاصله را نسبت به‌میدان فراگیری امواج تشعشعی بمب زیادتر می‌کنند. درحالی که این امکان در سلاح‌های هسته‌ئی پیشین وجود ندارد. آثار ناشی از بمب نوترونی عبارت از تغییرات یونی (یونیزاسیون) است که در جسم آدمی به‌صورت تخریب کروموزوم سلول‌ها، معدوم کردن سلول‌های عصبی، تورم سلول‌ها و غدد داخلی، و ممانعت از رشد بافت‌زای بدن جلوه‌گر می‌شود.
 +
 +
==خاصیت دوگانه الکل==
 +
  
  
 
[[رده:کتاب جمعه ۳۴]]
 
[[رده:کتاب جمعه ۳۴]]
 
[[رده:کتاب جمعه]]
 
[[رده:کتاب جمعه]]

نسخهٔ ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۷:۳۰

کتاب جمعه سال اول شماره ۳۴ صفحه ۱۴۶
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۴ صفحه ۱۴۶
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۴ صفحه ۱۴۷
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۴ صفحه ۱۴۷
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۴ صفحه ۱۴۸
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۴ صفحه ۱۴۸

نشانی گنج آسمانی

یکی از دانشمندان «ناسا» در کنگره اخترشناسی منعقد در ایالت یوتا آمریکا فاش کرد که از طریق آزمایش‌های طیف‌نگاری وسیله ماهوارۀ علمی IUE، معلوم شده است در ستارۀ آبی و سفیدی به‌نام «کاپا کانکری» Kappa Cancrii که وسیلۀ چشم غیرمسلح نیز قابل رؤیت است، صدمیلیارد تن طلا وجود دارد. فاصله این ستاره تا زمین «همه‌اش» 175 سال نوری است.

خفگی در آب

دانشمند آمریکائی یمزوف Yemzof استدلال کرده است که خفگی در آب سر کم‌تر از خفگی در آب گرم صورت می‌گیرد، زیرا هنگام غرق شدن در آب سرد، تماس آب با صورت در اعصاب تحریکی ایجاد می‌کند که عکس‌العمل آن کند شدن حرکت خون حامل اکسیژن به سوی مغز و قلب و عروق است و نیاز بدن را به اکسیژن کاهش می‌دهد و قدرت فرد را در مقابلۀ با خفگی در آب بیشتر می‌کند و در نتیجه ساعات زیادتری را می‌تواند زنده بماند و طول زمان امید به‌نجات او فزونی می‌یابد. بدیهی است که این توانائی، به‌قدرت دستگاه عصبی نیز وابسته است که به‌طور نسبی نجات جوانان را از پيران بيش‌تر می‌کند.

شناخت حیات در کرات دیگر

پیدایش حیات و موجودات زنده متکی بروجود مواد آلبومینوئیدی است که از چهار عنصر اصلی اکسیژن، هیدروژن، کربن و ازت و دسته‌ئی عنصر فرعی مثل فسفر، گوگرد، آهن و غیره تشکیل می‌شود. این عناصر باید فرصت جا‌به‌جائی و تحرک و تلاقی داشته باشند تا به کمک آب که حاوی وحلول عناصر ضروری است مجموعۀ مناسبی از موجودات زنده و ذی‌حیات بسازند. هرگاه مواد اصلی ترکیبات آلبومینوئیدی در کرات و سیارات دیگر شناخته شود، بی‌آنکه چشم آدمی به‌موجود زنده‌ئی بیفتد می‌تواند فرض وجود چنین موجوداتی را در کرۀ مزبور بپذیرد ولی نحوۀ رشد و نسبت ترقی موجودات کرات دیگر و این که شباهتی به‌موجودات نظیر کرۀ زمین داشته باشند قابل پیش‌بینی نیست.

بمب نوترونی

بمب نوترونی جدیدترین جنگ افزار هسته‌ئی که قدرت کشتار آن بسیار است. آنچه در ساختمان این بمب مورد نظر بوده قدرت کشتار زیاد و همچنین قابلیت کنترل عوارض آن نسبت به‌افراد خودی است. زیرا با توجه به‌بعد امواج تشعشعی، هنگام استفاده از بمب، امکان حفاظت سربازان دوست قابل ارزیابی بوده با اسباب موج‌زدا آثار آن را کم یا فاصله را نسبت به‌میدان فراگیری امواج تشعشعی بمب زیادتر می‌کنند. درحالی که این امکان در سلاح‌های هسته‌ئی پیشین وجود ندارد. آثار ناشی از بمب نوترونی عبارت از تغییرات یونی (یونیزاسیون) است که در جسم آدمی به‌صورت تخریب کروموزوم سلول‌ها، معدوم کردن سلول‌های عصبی، تورم سلول‌ها و غدد داخلی، و ممانعت از رشد بافت‌زای بدن جلوه‌گر می‌شود.

خاصیت دوگانه الکل