سخنی چند درباره زبان فارسی: تفاوت بین نسخه‌ها

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(در حال ویرایش‌ (تاپایان ۱۴۰))
سطر ۹: سطر ۹:
 
[[Image:KHN027P148.JPG|thumb|alt= کتاب هفته شماره ۲۷ صفحه ۱۴۸|کتاب هفته شماره ۲۷ صفحه ۱۴۸]]
 
[[Image:KHN027P148.JPG|thumb|alt= کتاب هفته شماره ۲۷ صفحه ۱۴۸|کتاب هفته شماره ۲۷ صفحه ۱۴۸]]
  
{{ناقص}}
+
{{در حال ویرایش}}
  
 +
{{چپ‌چین}}
 +
از: دکتر محمد‌جعفر محجوب
 +
{{پایان چپ‌چین}}
  
 +
زبانی که امروز مردم ایران بدان سخن می‌گویند و می‌نویسند، '''فارسی''' یا '''دری''' یا '''فارسی دری''' نامیده می‌شود و دارای میراث وسیع فرهنگی و ادبی نظم و نثر است.
 +
 +
کهن‌ترین شعر عروضی فارسی از سال ۲۵۱ ه.ق. (هزار و صد و سی سال پیش) و سالخورده‌ترین نمونه‌ٔ نثر آن از سال ۳۴۶ ه.ق. (هزار و سی و پنج سال قبل) برای ما به یادگار مانده و با وجود تاخت و تازهای گوناگون و فراوانی نظیر حمللات '''غوریان''' و '''سلاجقه''' و '''ترکان غز''' و بلای '''مغولان''' و یورش '''تیمور''' که بخشی عظیم از این گنجینهٔ گران‌بهای بی‌کران را در آتش وحشی‌گیری و تاراج بسوخت، باز مقدار بسیار قابل اعتنا از آثار شاعران و نویسندگان و متفکران سلف فارسی‌زیان  از گزند حادثه مصون مانده و به دست ما رسیده است.
 +
 +
آن‌چه همه می‌دانند این است که در سرزمین ایران، پیش از ظهور اسلام  و غلبهٔ قوم عرب مردم بدین زبان سخن نمی‌گفتند. زبان فارسی '''دری'''، پس از فتح ایران به دست مسلمانان زبان رسمی و ادبی و فرهنگی ایرانیان شده است. ضمنا می‌دانیم که پیش از اسلام در ایران به زبان پهلوی سخن گفته و نوشته می‌شد.
 +
 +
چون در این گفتار کوتاه نظر اصلی معطوف به زبان فارسی (دری) است و در حقیقت این سخنان مقدمه‌ای برای بررسی شیوه‌های نثر فارسی است، از این روی به زبان‌های باستانی و میانه‌ٔ ایرانی - زبانی که مردم ایران از بدو اقامت در این سرزمین تا پیش از غلبهٔ
  
 
[[رده:کتاب هفته]]
 
[[رده:کتاب هفته]]
 
[[رده:کتاب هفته ۲۷]]
 
[[رده:کتاب هفته ۲۷]]
 
[[رده:محمدجعفر محجوب]]
 
[[رده:محمدجعفر محجوب]]

نسخهٔ ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۴، ساعت ۲۰:۴۳

کتاب هفته شماره ۲۷ صفحه ۱۴۰
کتاب هفته شماره ۲۷ صفحه ۱۴۰
کتاب هفته شماره ۲۷ صفحه ۱۴۱
کتاب هفته شماره ۲۷ صفحه ۱۴۱
کتاب هفته شماره ۲۷ صفحه ۱۴۲
کتاب هفته شماره ۲۷ صفحه ۱۴۲
کتاب هفته شماره ۲۷ صفحه ۱۴۳
کتاب هفته شماره ۲۷ صفحه ۱۴۳
کتاب هفته شماره ۲۷ صفحه ۱۴۴
کتاب هفته شماره ۲۷ صفحه ۱۴۴
کتاب هفته شماره ۲۷ صفحه ۱۴۵
کتاب هفته شماره ۲۷ صفحه ۱۴۵
کتاب هفته شماره ۲۷ صفحه ۱۴۶
کتاب هفته شماره ۲۷ صفحه ۱۴۶
کتاب هفته شماره ۲۷ صفحه ۱۴۷
کتاب هفته شماره ۲۷ صفحه ۱۴۷
کتاب هفته شماره ۲۷ صفحه ۱۴۸
کتاب هفته شماره ۲۷ صفحه ۱۴۸

از: دکتر محمد‌جعفر محجوب

زبانی که امروز مردم ایران بدان سخن می‌گویند و می‌نویسند، فارسی یا دری یا فارسی دری نامیده می‌شود و دارای میراث وسیع فرهنگی و ادبی نظم و نثر است.

کهن‌ترین شعر عروضی فارسی از سال ۲۵۱ ه.ق. (هزار و صد و سی سال پیش) و سالخورده‌ترین نمونه‌ٔ نثر آن از سال ۳۴۶ ه.ق. (هزار و سی و پنج سال قبل) برای ما به یادگار مانده و با وجود تاخت و تازهای گوناگون و فراوانی نظیر حمللات غوریان و سلاجقه و ترکان غز و بلای مغولان و یورش تیمور که بخشی عظیم از این گنجینهٔ گران‌بهای بی‌کران را در آتش وحشی‌گیری و تاراج بسوخت، باز مقدار بسیار قابل اعتنا از آثار شاعران و نویسندگان و متفکران سلف فارسی‌زیان از گزند حادثه مصون مانده و به دست ما رسیده است.

آن‌چه همه می‌دانند این است که در سرزمین ایران، پیش از ظهور اسلام و غلبهٔ قوم عرب مردم بدین زبان سخن نمی‌گفتند. زبان فارسی دری، پس از فتح ایران به دست مسلمانان زبان رسمی و ادبی و فرهنگی ایرانیان شده است. ضمنا می‌دانیم که پیش از اسلام در ایران به زبان پهلوی سخن گفته و نوشته می‌شد.

چون در این گفتار کوتاه نظر اصلی معطوف به زبان فارسی (دری) است و در حقیقت این سخنان مقدمه‌ای برای بررسی شیوه‌های نثر فارسی است، از این روی به زبان‌های باستانی و میانه‌ٔ ایرانی - زبانی که مردم ایران از بدو اقامت در این سرزمین تا پیش از غلبهٔ