دختر تصویر ۲

از irPress.org
(تفاوت بین نسخه‌ها)
پرش به: ناوبری, جستجو
(بازنگری و نهایی شد.)
سطر ۲: سطر ۲:
 
[[Image:KHN017P171.JPG|thumb|alt= کتاب هفته شماره ۱۷ صفحه ۱۷۱|کتاب هفته شماره ۱۷ صفحه ۱۷۱]]
 
[[Image:KHN017P171.JPG|thumb|alt= کتاب هفته شماره ۱۷ صفحه ۱۷۱|کتاب هفته شماره ۱۷ صفحه ۱۷۱]]
  
{{بازنگری}}
 
 
 
 
[[رده:کتاب هفته]]
 
[[رده:کتاب هفته ۱۷]]
 
[[رده:شعر]]
 
[[رده:رؤیا]]
 
  
  
 
نشست پرتو حیرت
 
نشست پرتو حیرت
  
به دست های نیایشگرم
+
به دست‌های نیایشگرم
  
خمید ساقه ی تردید
+
خمید ساقهٔ تردید
  
به روی چشمه ی جوشان باورم
+
به روی چشمهٔ جوشان باورم
  
 +
<br>
  
 
میان آینه و من
 
میان آینه و من
سطر ۲۷: سطر ۲۰:
 
ز چشم دختر تصویر
 
ز چشم دختر تصویر
  
پرید جلوه ی رؤیا
+
پرید جلوهٔ رؤیا
  
 +
<br>
  
 
درنگ عاطفه از گامم اشتیاق گرفت
 
درنگ عاطفه از گامم اشتیاق گرفت
  
به خواب آینه آواره شد حماسه ی نور
+
به خواب آینه آواره شد حماسهٔ نور
  
 
صدای روشن اشکی که گرم بود هنوز،
 
صدای روشن اشکی که گرم بود هنوز،
سطر ۳۸: سطر ۳۲:
 
به اهتزاز نگاهم شکست راز بلور
 
به اهتزاز نگاهم شکست راز بلور
  
 +
<br>
  
که سایه ای سرشار آمد از غم -
+
که سایه‌ای سرشار آمد از غم -
  
 
درون بیدارم.
 
درون بیدارم.
سطر ۴۷: سطر ۴۲:
 
کدام مرد؟
 
کدام مرد؟
  
::ندانم.
+
:::ندانم.
 
+
  
 +
<br>
  
 
کدام لب در من،
 
کدام لب در من،
  
میان فاصله ی لحظه ها نشست و سرود؟
+
میان فاصلهٔ لحظه‌ها نشست و سرود؟
  
 
کدام حاجت در من،
 
کدام حاجت در من،
  
دریچه های حرفم به سرگذشت گشود؟ :
+
دریچه‌های حرفم به سرگذشت گشود؟ :
  
:: «تو آن نسیم سبکبال نرم پروازی
+
::«تو آن نسیم سبکبال نرم پروازی
  
:: که بر شدی چو غباری ز دور دست تنم
+
::که بر شدی چو غباری ز دور دست تنم
  
:: من از کرانه ی دور دیار تنهائیم
+
::من از کرانهٔ دور دیار تنهائیم
  
:: چو موج خسته دریدم ز شوق پیرهنم.
+
::چو موج خسته دریدم ز شوق پیرهنم.
  
 +
<br>
  
 +
::چو آمدی، به تن آشفته گشتم از دیدار
  
:: چو آمدی، به تن آشفته گشتم از دیدار
+
::چو رفتی، از غم تو سر به سنگ کوبیدم
  
:: چو رفتی، از غم تو سر به سنگ کوبیدم
+
::‌دوباره باز به راه تو بازگشتم، تا
  
::‌ دوباره باز به راه تو بازگشتم، تا
+
::گریز عطر تو از راه دور بوئیدم
  
:: گریز عطر تو از راه دور بوئیدم
+
<br>
  
 +
::هوس به سینه‌ام آشفت تا تو دور شدی
  
 +
::نفس - دریغ! - دگر با تلاش یار نماند
  
:: هوس به سینه ام آشفت تا تو دور شدی
+
::چو آمدم که غریوت دهم : زره برگرد! -
  
:: نفس - دریغ! - دگر با تلاش یار نماند
+
::وجودم آب شد از من دگر غبار نماند
  
:: چو آمدم که غریوت دهم : زره برگرد! -
+
<br>
  
:: وجودم آب شد از من دگر غبار نماند
+
طلای ساحل مژگان بی‌تکان
  
 +
برید جادهٔ دریای دور را
  
 +
دوباره پلک چو بگشود، باز بر هم ریخت
  
طلای ساحل مژگان بی تکان
+
ستیز سایه و سودای نور را.
  
برید جاده ی دریای دور را
+
<br>
  
دوباره پلک چو بگشود، باز بر هم ریخت
+
::::::::::::'''رویا'''
 +
::::::::::::'''دی ماه ۱۳۴۰'''
  
ستیز سایه و سودای نور را.
 
  
  
{{چپ چین}}
+
[[رده:کتاب هفته]]
رویا
+
[[رده:کتاب هفته ۱۷]]
 +
[[رده:شعر]]
 +
[[رده:رؤیا]]
 +
[[رده: مقالات نهایی‌شده]]
 +
 
  
دی ماه ۱۳۴۰
+
{{لایک}}
{{پایان چپ چین}}
+

نسخهٔ ‏۷ فوریهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۰۳:۰۱

 کتاب هفته شماره ۱۷ صفحه ۱۷۰
کتاب هفته شماره ۱۷ صفحه ۱۷۰
 کتاب هفته شماره ۱۷ صفحه ۱۷۱
کتاب هفته شماره ۱۷ صفحه ۱۷۱


نشست پرتو حیرت

به دست‌های نیایشگرم

خمید ساقهٔ تردید

به روی چشمهٔ جوشان باورم


میان آینه و من

شکست شوق تماشا

ز چشم دختر تصویر

پرید جلوهٔ رؤیا


درنگ عاطفه از گامم اشتیاق گرفت

به خواب آینه آواره شد حماسهٔ نور

صدای روشن اشکی که گرم بود هنوز،

به اهتزاز نگاهم شکست راز بلور


که سایه‌ای سرشار آمد از غم -

درون بیدارم.

که خسته خواند ملالی غریب را -

کدام مرد؟

ندانم.


کدام لب در من،

میان فاصلهٔ لحظه‌ها نشست و سرود؟

کدام حاجت در من،

دریچه‌های حرفم به سرگذشت گشود؟ :

«تو آن نسیم سبکبال نرم پروازی
که بر شدی چو غباری ز دور دست تنم
من از کرانهٔ دور دیار تنهائیم
چو موج خسته دریدم ز شوق پیرهنم.


چو آمدی، به تن آشفته گشتم از دیدار
چو رفتی، از غم تو سر به سنگ کوبیدم
‌دوباره باز به راه تو بازگشتم، تا
گریز عطر تو از راه دور بوئیدم


هوس به سینه‌ام آشفت تا تو دور شدی
نفس - دریغ! - دگر با تلاش یار نماند
چو آمدم که غریوت دهم : زره برگرد! -
وجودم آب شد از من دگر غبار نماند


طلای ساحل مژگان بی‌تکان

برید جادهٔ دریای دور را

دوباره پلک چو بگشود، باز بر هم ریخت

ستیز سایه و سودای نور را.


رویا
دی ماه ۱۳۴۰


ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار