نمایش مبدأ برای بحث:مگر تعهد در قبال زبان، نیمی از تعهد اجتماعی نویسنده نیست؟

پرش به ناوبری پرش به جستجو

شما اجازهٔ ویرایش این صفحه را به این دلیل ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.


می‌توانید متن مبدأ این صفحه را مشاهده کنید یا از آن نسخه بردارید:

بازگشت به بحث:مگر تعهد در قبال زبان، نیمی از تعهد اجتماعی نویسنده نیست؟.