بحث:صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ شمارهٔ ۳۱

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو

به بازنگر:

۱) صفحهٔ‌ ۱۴۶، پاراگراف سوم، سطر چهارم؛ در متن آمده مردمی گریزد... که به گمانم مرد می‌گریزد‏ درست باشد. ولی مثل اصل متن تایپ شد.

۲)صفحهٔ ۱۵۶، ستون دوم، سه خط مانده به آخر؛ یک گیومه باز («) قبل از انتلیجنت سرویس» جا افتاده که «انتلیجنت سرویس» تایپ شد.

۳)«به» در این متن گاهی با فاصلهٔ کامل با کلمهٔ بعدی آمده بود و گاهی با نیم‌فاصله؛ مثل متن تایپ شد. --زهرا.م ‏۶ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۳۴ (PDT)

ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار