بحث:«دیگر کسی صدایم نزد»

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو

اشتباه در متن اصلی

  • صفحهٔ ۸۰، پاراگراف دوم، خط ۷: گفت => گفتم.
  • صفحهٔ ۸۱، خط ۱۰: از تول محله => از توی محله.--Mohaddese ‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۰:۳۹ (UTC)
  • گیومه:
صفحهٔ ۷۸، پاراگراف دوم، خط ۵:‌ گیومه باز شده، ولی بسته نشده: گفت «من دارم می‌میرم. => گفت «من دارم می‌میرم».
صفحهٔ ۷۸، پاراگراف دوم، خط ۵: گیومه اشتباه: «گفتم» => گفتم
صفحهٔ ۷۸، از خط ۵ پاراگراف دوم (بتول جان...) تا خط ۱۳ پاراگراف دوم (...دیگر کسی از گشنگی تلف نمی‌شود): داخل گیومه.
صفحهٔ ۷۹، پاراگراف دوم، خط ۷: گیومه را باز کرده، ولی نبسته بود: «قربان شکلت بروم، بیا و عقدم کن => «قربان شکلت بروم، بیا و عقدم کن»
صفحه ۷۹، پاراگراف دوم، خط ۹:‌گیومه را بسته، ولی باز نکرده بوده:‌ نه اینجوری مزهٔ دیگری دارد» => «نه اینجوری مزهٔ دیگری دارد»--Mohaddese ‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۰:۳۹ (UTC)

اشتباه در متن تایپ شده

توی این خانۀ درندشت قدیمی => توی این خانهٔ درندشت قدیمی--امیر ‏۹ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۴۰ (UTC)

اصلاح شد.--پرستو ‏۹ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۵۹ (UTC)

خودش بکارها می‌رسد => خودش به‌کارها می‌رسد (در متن اصلی هم اشتباه تایپ شده)--امیر ‏۹ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۴۰ (UTC)

به متن اصلی وفادار می‌مانیم. --پرستو ‏۹ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۵۹ (UTC)

این خانۀ بزرگ را=> این خانهٔ بزرگ را--امیر ‏۹ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۴۰ (UTC)

اصلاح شد. --پرستو ‏۹ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۵۹ (UTC)

چقدر اشگ ریخت => چقدر اشک ریخت--امیر ‏۹ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۴۷ (UTC)

به متن اصلی وفادار می‌مانیم. --پرستو ‏۹ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۵۹ (UTC)

اشگ می‌ریخت به‌پهنای صورتش=> اشک می‌ریخت به‌پهنای صورتش--امیر ‏۹ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۴۷ (UTC)

به متن اصلی وفادار می‌مانیم. --پرستو ‏۹ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۵۹ (UTC)

یک بچۀ کوچک هق،=> یک بچهٔ کوچک هق،--امیر ‏۹ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۴۷ (UTC)

اصلاح شد. --پرستو ‏۹ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۵۹ (UTC)

دوتایی توی یک خانۀ درندشت=> دوتایی توی یک خانهٔ درندشت--امیر ‏۹ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۴۷ (UTC)

اصلاح شد. --پرستو ‏۹ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۵۹ (UTC)
ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار